Andullatie

Andullatie Els Van Den Borre

Wat is andullatie®?

Andullatie is een vrij recente behandelingsmethode die deel uitmaakt van de zgn. biofysische therapieën. Al meer dan 10 jaar wordt ze toegepast voor pijnverlichting, betere prestaties en wellness.

Andullatie berust essentieel op een combinatie van mechanische vibraties en infraroodwarmte.

Ze werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met wetenschappers, universiteitsklinieken en artsen. Andullatie werkt niet specifiek in op één bepaald orgaan of orgaansysteem, maar beïnvloedt positief de basisfuncties van het organisme.

Ze legt het fundament voor het behoud en herstel van onze gezondheid.


Natuurlijke prikkels

De ANDUMEDIC® 3 is gebaseerd op natuurlijke prikkels, maar vertegenwoordigt niettemin een innovatie in de medische technologie.

In nauwe samenwerking met wetenschappers, universiteitsklinieken en artsen zijn we erin geslaagd het positieve effect van infraroodwarmte en mechanische vibraties met elkaar te verbinden (ANDULLATIE).


ANDUMEDIC® 3 is uniek

Het werkprincipe van de ANDUMEDIC® 3 is uniek over de ganse wereld en hierop werd een patent ingediend.

Al meer dan 120.000 mensen over de hele wereld gebruiken de ANDUMEDIC® 3 voor pijnverlichting en dat aantal neemt dagelijks toe.