You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Dry Needling (Myofasciale Therapie)

De term Dry Needling is relatief nieuw. Nochthans is Dry Needling één van de vele priktechnieken binnen de acupunctuur. Deze techniek wordt gebruikt voor de behandeling van pijn veroorzaakt door problemen in het spierweefsel. Dit wordt myofasciale pijn genoemd. Dit soort pijn is soms moeilijk door de patiënt te lokaliseren of te omschrijven, en kan zowel in rust als bij beweging optreden.

Een erkende Acupuncturist voor ...
jouw Dry Needling therapie?

Dry Needling is een onderdeel van de acupunctuur en kan er daarom moeilijk van losgekoppeld worden. Wanneer men goede resultaten wenst te bekomen, moet men niet enkel het probleem zelf maar ook de onderliggende oorzaak aanpakken. Daarom wordt Dry Needling het best toegepast door een erkende acupuncturist.

Tegenwoordig wordt Dry Needling echter vaak uitgevoerd door therapeuten (niet-acupuncturisten) die soms maar enkele uren of dagen opleiding hebben gevolgd. Hun manier van prikken is vaak enorm vereenvoudigd tot een korte en heftige manier van prikken, die vaak zeer pijnlijk kan zijn en waarbij ze zich tot de pijnzone alleen beperken. Een aanpak die ook niet zonder risico's is en waardoor er letsels kunnen ontstaan of waardoor de patiënt zich duizelig of onwel kan gaan voelen.

Als erkende acupuncturist heb ikzelf een 3-jarige opleiding acupunctuur gevolgd welke zelfs werd afgerond met een 22 dagen stage aan de Nanjing University in China. In 2008 behaalde ik zo de titel 'Traditional Chinese Medicine Acupunctor' of TCM-acupuncturist aan één van de weinige erkende colleges in België, namelijk het Jing-Ming instituut. Het is tijdens deze unieke stage dat Jing-Ming studenten volledig worden klaargestoomd en het door het Chinese Ministerie van Onderwijs erkende getuigschrift ontvangen.

Met mijn meer dan 10 jaar evaring en als lid van de Belgische Beroepsfederatie voor acupuncturisten EUFOM, welke deel uitmaakt van de ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association) hoop ik u van dienst te kunnen zijn voor jouw Dry Needling therapie.

Dry Needling - TRIGGER POINTS

Wanneer een spier te bruusk opgespannen wordt door overbelasting of door blootstelling aan wind of koude, kunnen Trigger Points ontstaan. Dit zijn plaatsen in de spier waar de spiervezels niet meer soepel bewegen en in ekaar verstrengelen tot er als het ware een knoop ontstaat. Deze Trigger Points geven zowel lokale als uitstralende pijnklachten en kunnen diep in het spierweefsel liggen.

Typisch voor een myofasciaal pijnsyndroom is dat de pijnzone zich vaak op een heel andere plaats bevindt dan het uitlokkende Trigger Point zelf.

Trigger points of pijnpunten kunnen in elke bewegingsspier van het lichaam voorkomen. Ze kunnen ook optreden als gevolg van verstoringen in het lichaam, waardoor het lichaam zelf niet meer in staat is het evenwicht tussen spanning en ontspanning te herstellen. Dit ziet men vaak bij chronische rugklachten, nek- en hoofdpijn, of bij klachten die telkens opnieuw terugkeren, en dit zelfs na verschillende andere therapeutische acties.

Bij het toepassen van dry needling door een acupuncturist worden niet alleen de Trigger Points aangeprikt, maar zal ik - als je therapeut - ook de onderliggende oorzaak aanpakken. De energetische balans, welke één van de streefdoelen is in de acupunctuur, moet trouwens ook aangepakt en hersteld worden.
Aldus bereikt men zo een beter en langdurig resultaat.

Dry Needling helpt bij ...

 • Hoofd- en nekpijn
 • Kaakgwricht gerelateerde klachten
 • Migraine
 • Tennis/Golf-eleboog
 • Hielspoor
 • Hernia
 • Pijnlijke stijve spieren en gewrichten
 • Spanningshoofdpijn
 • Whiplash
 • Frozen shoulder
 • Liesblessures
 • Bepaalde zenuwpijnen

Werkwijze dry needling


Mee te brengen bij uw 1e afspraak

. Identiteitskaart

. Protocollen van uitgevoerde onderzoeken:
     (CT, MRI, Echografie, ...)

. Uw aanvullende verzekering


Uw eerste behandeling

Wij starten met een uitgebreide anamnese aan de hand van een (reeds ingevulde) vragenlijst. Op basis van deze vragenlijst, het bekijken van de tong en het voelen aan de pols wordt de diagnose gesteld. Nadien wordt er overgegaan tot het prikken van de eerste naaldjes.


Tarieven

De eerste behandeling kost €40.
De behandelingen erna kosten €35.


Wat betalen de mutualiteiten terug?